Ez történt októberben a kamarában

Ez történt- naptár

 


A  jobb, pontosabb, naprakészebb tájékoztatás érdekében, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke, Nagy Gyula úgy döntött, hogy minden hónap elején az elmúlt hónap legfontosabb eseményeiről, a kamara tevékenységéről összefoglalót küld a kamara tagjainak „Ez történt a kamarában?” címmel.

A tájékoztató a teljesség igénye nélkül készül, és nincsenek benne a napi működéshez szükséges találkozók, munkaértekezletek. Amennyiben a hírhez részletes háttérinformáció is tartozik, azt a címre kattintva olvashatja el. Az összefoglalóval kapcsolatban szívesen várjuk megjegyzéseiket, javaslataikat a kommunikacio@mmk.hu címre. 

Ez történt a kamarában: 2020. október

A Magyar Mérnöki Kamara eseményösszefoglalója – a hónap legfontosabb eseményei a teljesség igénye nélkül2020.10.02
MMK: csoportos személybiztosítási csomag

Több biztosító tett kedvezményes, csoportos személybiztosítási ajánlatot a Magyar Mérnöki Kamarának.  A legkedvezőbb ajánlat szerint havonta és tagonként mindösszesen 146 Ft-ba kerülő biztosítás igénybevételére – a díj összegének megosztása folytán – alapvetően a területi kamaráknak nyílhat lehetőségük. Hasonló biztosítást más szakmai kamarák is kötöttek. Általános tapasztalat, hogy a vírusjárvány idején megnőtt a személybiztosítások iránti igény, amely az egészségügyi és balesetbiztosítási károkra egyaránt kiterjedhetnek.

2020.10.05
Átveszik a végzettek a 2. Beruházáslebonyolító Mesteriskola okleveleit

A tavasszal befejeződött 2. Beruházáslebonyolító Mesteriskola okleveleit - járvány okozta helyzetben szükséges elővigyázatosság miatt - a hónap folyamán egyenként, személyesen vették át a képzést elvégzők. A végzettek kivétel nélkül elismerőleg nyilatkoztak a képzés tartalmáról és színvonaláról. A következő – immáron harmadik - mesteriskola a tervek szerint január 14-én indul.    

2020.10.05
Megjelent a Mérnök Újság októberi száma    

A tartalomból:

2020.10.07
Elindult az oktatási törzsanyagok átdolgozása, frissítése

A kamarai Tudásközpont elkezdte a 2021-es oktatási törzsanyagok kidolgozásának előkészítését, és a 2018-2020-ban készült törzsanyagok átfogó felülvizsgálatát. A közreműködő tagozatokkal egyetértés született arról, hogy a régi, már nem aktuális képzéseket selejtezni kell, és törekedni kell az új, hibrid – azaz online és kontakt órás - képzésre alkalmas törzsanyagok készítésére. A cél az, hogy még ősszel készüljenek el a jövő évi törzsanyagok.        

2020.10.07
Felügyelő bizottság ülése

A Felügyelő Bizottság online, teljes részvétellel tartotta ülését. Bemutatkozott az FB új tagja, Patak Norbert, Somogy megyei építőmérnök, akit a Küldöttgyűlés szeptember 11-én választott tagjai közé. Az FB ezután az idei, speciális körülményeket is figyelembe véve véglegesítette a 2020-21-es kamarai évre terjedő munkatervét.    

2020.10.07
Sikeresen zárult a MEKH ellenőrzés

A Magyar Mérnöki Kamara jogszabály és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal engedélye alapján végzi az energetikai auditorok és szakreferensek vizsgáztatását és képzését. E tevékenység szakmai ellenőrzését a Hivatal látja el. A közelmúltban sor került az ellenőrzésre, amelynek megállapítása szerint a vizsgafelkészítő képzés széleskörű és alapos ismereteket biztosít, a képzéseken alkalmazott egészségvédelmi intézkedések megfelelnek a helyzet kívánta követelményeknek.    

2020.10.07
Új számviteli szabályzat

Az Állami Számvevőszék ellenőrzését követően – figyelemmel a hatályba lépése óta bekövetkezett jogszabályi változásokra - átdolgoztuk az MMK számviteli szabályzatát, amit az MMK Elnökség – ülés tartása nélküli döntéshozatal keretében – elfogadott. A szabályzat alkalmas arra is, hogy a saját szabályzatukat korszerűsíteni kívánó területi kamarák – természetesen saját könyvelőikkel egyezteve – a szakmai előkészítés során figyelembe vegyék.    

2020.10.07
Ülésezett az Alelnöki Tanács

Az Alelnöki Tanács tájékoztatást hallgatott meg az új számviteli szabályzatról, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal képzési ellenőrzéséről, az új, elektronikus iratkezelési szabályzat előkészítéséről, amely a Magyar Nemzeti Levéltár véleményét figyelembe véve készült, és amelyet az MNL már jóváhagyott. A szabályzat az MMK Küldöttgyűlése által történő elfogadást követően léphet hatályba. Az ülésen szóba került a mérnöki díjszabás (MÉDI) felülvizsgálata, valamint a "Mérnöki etikáért" díj előkészítése. Az Alelnöki Tanács áttekintette a novemberi rendkívüli küldöttgyűlésre előterjesztendő 2021. évi költségvetés tervezetét is.   

2020.10.09
Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer

Az MMK megállapodás alapján együttműködik a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal az Energiahatékonysági katalógus (EKR) elkészítésében, elősorban energiahatékonysági intézkedések és a megtakarítások sztenderd számítási módszertanának kidolgozásában. A legfontosabb hazai energetikai vállalkozások közreműködésével végzett feladat jól kapcsolódik a Kamara más, energiahatékonysággal összefüggő tevékenységéhez.

2020.10.09
FAP testület ülései

Az Alelnöki Tanács a FAP testület javaslata alapján elsőként az Építési Tagozat által készített szakmai segédletét fogadta el, majd október 19-én további 7 szakmai anyag támogatásáról készített támogató javaslatot az Alelnöki Tanács számára. A további anyagokkal kapcsolatban a kiegészítéseket várja a FAP testület. Az idei pályázatok témai:
FAP segédlet

2020.10.09
Új iratkezelési szabályzat

A Magyar Nemzeti Levéltár ötévente aktuális ellenőrzése során az iratkezelés és az irattározás szabályaival kapcsolatban nem tárt fel hibát. Az MMK – az elektronikus ügykezelésre áttérés követelményei szerint – elkészítette új, 2021. január 1-től hatályba lépő iratkezelési szabályzatának tervezetét, amelyet az MNL jóváhagyott.  Az Elnökség a jóváhagyott tervezetet a Küldöttgyűlés elé terjeszti ülés tartása nélküli döntéshozatalra. A szabályzat egyaránt vonatkozik majd az országos és a területi kamarákra.    

2020.10.13
Tartószerkezeti Tagozat: tisztújító küldöttgyűlés

Ismét Szántó Lászlót választotta elnökének a Tartószerkezeti Tagozat. A régi-új elnök a következő ciklusban azt tervezi, hogy a tagozati munka hatékonyabbá tétele érdekében aktívabb kommunikációt folytat a tagozat tagjaival. A tagozati elnökséget új tagok is segítik. A küldöttgyűlés megválasztotta a szakértői testület tagjait és a kamara Küldöttgyűlésének tagozati küldötteit is.    

2020.10.13
Folytatódik a Nukleáris Mesteriskola előkészítése

A Nukleáris Szakértői Mesteriskola képzésének előkészítésébe új, fontos szereplő kapcsolódott be, az Országos Atomenergiahivatal (OAH). A Hivatal - előadókkal is bekapcsolódva - készséggel támogatja a képzést. A képzés célja, hogy azok a nem atomerőművi szakemberek és vállalkozások is megismerkedhessenek a nukleáris ipar sajátosságaival és az ebből adódó követelményekkel, akik az erőmű környezetéhez tartozó építkezéseken partnerként, alvállalkozóként szeretnének közreműködni. Az újabb mesteriskola a tervek szerint január 21-én indul.

2020.10.14
Elnökségi ülést tartott a Magyar Mérnöki Kamara

A MMK Elnöksége október 14-i ülésén elsősorban a szeptember 11-i országos Küldöttgyűlés döntéseinek végrehajtásáról és a Választmány október végére tervezett ülésének előkészítéséről tárgyalt. A legfontosabb témákról a honlapon olvashat részleteket.
Tovább a beszámolóhoz

2020.10.15
Átvette mérnökigazolványát Szita Károly, Kaposvár polgármestere

Ünnepélyes keretek között vette át október 15-én mérnökigazolványát Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke. Kaposvár polgármestere tavaly lépett be a Magyar Mérnöki Kamarába. Az Épületgépészeti Tagozat Elnökségének Kaposvárra kihelyezett ülése adta az alkamat arra, hogy Nagy Gyula MMK elnök és Wágner Ernő, a Somogy Megyei Mérnöki Kamara elnöke szimbolikusan is a kamara tagjai közé fogadják Szita Károlyt. Megbeszélésükön szóba került az a kamarai kezdeményezés, hogy jöjjön létre a települési főmérnökök rendszere, amelynek kialakítását és tagjainak rendszeres képzését a kamara is támogatja. Ha a törekvés eredménnyel jár, a jövőben a hazai városi műszaki rendszerek fejlesztésének és működésének koordinálását magasan képzett, átfogó műszaki szemlélettel rendelkező főmérnökök végezhetik.  A kamara már évekkel ezelőtt benyújtotta tervezetét a jogalkotónak a rendszer létrehozásához és szabályozásához.

2020.10.15
IDEA konferencia

Nagy Gyula MMK-elnök nem a megszokott, személyes jelenléttel, hanem online köszöntötte a 3. IDEA konferencia résztvevőit. Az elsősorban az építőmérnökök számára rendkívül fontos, magas színvonalú, kétnapos konferencia idén az online térbe szorult – de a több mint 300 résztvevő így is első kézből, nemzetközi szakmai tekintélyektől hallgathatta meg az építőipari innováció, a BIM tervezés, a vasbeton és acélszerkezet tervezés legfontosabb újdonságait. Az MMK harmadik éve az IDEA konferenciák meghatározó partnere.

2020.10.16
Az MMK a nemzetközi mérnökszervezet, a FEANI tagja lett

Az 1951-ben alapított Nemzeti Mérnökszervezetek Európai Szövetsége tagjává választotta köztestületünket. A FEANI tagsággal a Magyar Mérnöki Kamara segítséget kíván nyújtani a hazai műszaki felsőoktatási intézményeknek, hogy megjelenhessenek az ernyőszervezet nyilvántartásában, ezzel is segítve a magyar mérnökképzés nemzetközi megjelenését. A FEANI tagsággal kapcsolatos megállapodások tervezetét az MMK már eljuttatta az egyetemeknek.
https://www.feani.org/    –   /hirek/feani

2020.10.20
Az Alapszabály Előkészítő Bizottság véglegesítette a tervezetet

Az Alapszabály Előkészítő Bizottság a hónap folyamamán több alkalommal egyeztetett a még nyitott kérdésekről, és október 20-ra elkészült a tervezettel, amelyet az Elnökség és a Választmány is megtárgyalt. Az AEB novemberben véglegesíti az Elnökség, majd a Küldöttgyűlés elé kerülő javaslatot.

2020.10.23
Négy mérnökünk részesült a Magyar Érdemrend lovagkeresztje (polgári tagozat) kitüntetésben

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a köztársasági elnök megbízásából állami kitüntetéseket adott át október 22-én a Várkert Bazárban A Magyar Mérnöki Kamara négy tagja is kitüntetésben részesült Kitüntetett tagjaink:
Halász Györgyné, a Debreceni Egyetem és a Szent István Egyetem volt tanszékvezetője, a Magyar Mérnöki Kamara alapító tagja;
Bodor Dezső, a Csongrád-Csanád Megyei Mérnöki Kamara elnöke, a Szegedi Vízmű Zrt. nyugalmazott műszaki igazgatója;
Szilvágyi László, a Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozatának elnöke, a Geoplan Kft. ügyvezető igazgatója;
Zarándy Pál, a Magyar Mérnöki Kamara Elnökségének tagja, a Magyar Energetikai Társaság volt elnöke.
mmk.hu/hírek/kitüntetések

2020.10.25
Fogyasztóvédelmi műsor egy építkezés buktatóiról

A Hír TV Panaszkönyv című műsorában Nagy Gyula, az MMK elnöke egy súlyosan elrontott építkezés kapcsán elemezte, hogy a megrendelőknek milyen részletekre érdemes figyelniük, és – ha már tévútra ment egy kivitelezés – a lehetséges lépések megtalálása érdekében a nézők figyelmébe a kamarai jogsegélyszolgálatot.
Műsor megtekintése

2020.10.26
Frissül a Mérnöki Díjszabás

A területi kamarák és szakmai tagozatok véleményét is kikérte az MMK vezetése az Elnökség által már véleményezett MÉDI (Mérnöki Díjszabás) frissítésével kapcsolatban.  A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlésének döntését követően a Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat, – mint a MÉDI módosításának eredeti kezdeményezője, a korábbi egyeztetések és a Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlésének támogató döntése alapján – kidolgozta és az MMK Elnöksége elé terjesztette a MÉDI módosítására vonatkozó javaslatát. A beérkező javaslatok alapján az MMK Elnöksége 2020. novemberi ülésén dönthet a napidíjról.

2020.10.27
Európai Hulladékcsökkentési Hét 2020

A Magyar Mérnöki Kamara támogatja az Európai Hulladékcsökkentési Hét nevű programot. A november utolsó hetére tervezett eseményre saját kezdeményezésekkel is lehet jelentkezni. Az MMK főtitkára, dr. Virág Rudolf felhívta a területi kamarák és szakmai tagozatok figyelmét a rendezvénysorozatra, azzal, hogy saját kezdeményezésekkel is csatlakozhatnak az akcióhoz.
https://hulladekcsokkentesihet2020.hu/

2020.10.27
Bővül az MMK és a Lechner Tudásközpont együttműködése

A két szervezet közti együttműködés szorosabbra fűzéséről egyeztetett Kolossa József, a Lechner Tudásközpont ügyvezetője és Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke.  Kiemelt jelentőségűnek látták, hogy a területi mérnöki kamarák ez évtől hozzájuthatnak a szakmagyakorlási jogosultságok és a tervezési munka szakmai ellenőrzését segítő adatbázishoz, ami lehetővé teszi az ellenőrzési tevékenység megerősítését.     

2020.10.28
Jogi továbbképzés aktualizálása

Megkezdődött az online jogi továbbképzés tananyagainak frissítése, aktualizálása, és ennek során elkészült több új tananyag:
– Wéber László: Az építménytípusok rendszere
– Wéber László: A kivitelezési dokumentáció
– dr. Püski András: Felelősségbiztosítás gyakorlati szemmel, mérnökök részére
– dr.  Püski András: Mérnök szakmai műhibák bemutatása megtörtént káresemények feldolgozásán keresztül
– dr. Igaz György: Az építési termék
– dr. Papp Ferenc: A hatósági felület
– Kapás Zsolt: Munkavédelem a mérnökök szemszögéből
A megkeresések alapján az új anyagok népszerűnek bizonyulnak.

2020.10.30
Országosan elérhető energetikai tanácsadást indít az MMK

Az energiahatékonyságról szóló törvény a Magyar Mérnöki Kamara feladatává tette a korábban a fővárosi és megyei kormányhivatalokban működő Nemzeti Energetikusi Hálózat egyes feladatainak ellátását. Ennek megfelelően jövő évtől a kamara – az Innovációs és Technológiai Minisztérium által biztosított feltételek keretében -   ingyenes energetikai tanácsadást nyújt a lakosságnak, a vállalkozásoknak, és tájékoztatást ad az elérhető energiahatékonysági pályázatokról. A bővülő otthonteremtési programban is fontos szerepe lesz a jövő évtől a Magyar Mérnöki Kamara szervezésében elérhető energetikai tanácsadásnak.
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/segitseg-a-lakasfelujitasi-programhoz-8870717/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-02_08-16-00&enddate=2020-11-02_08-30-00&ch=mr1   (08:17:35-től)
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-02_12-01-00&enddate=2020-11-02_13-00-00&ch=mr1   (12:31:20-tól)
https://infostart.hu/inforadio/energiavilag/adasok/2020/11/02/az-energiavilag-magazin-2020-november-2-i-adasa

2020.10.30
MMK választmányi ülés

Az MMK Választmánya a november 27-re tervezett MMK küldöttgyűlés előkészítéséről tárgyalt, így megvitatta az Alapszabály Előkészítő Bizottság által készített Alapszabály tervezetet, és az MMK Elnökségének a köztestület 2021. évi költségvetésére vonatkozó javaslatát.
Bővebben az MMK oldalán