Felhívás

A Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozata a szakterületén elért eredmények elismerésére, a szakmai teljesítmény és emberi helytállás példájának felmutatására 2001-ben Botka Imre-díjat alapított. A kitüntetés megvalósított, elméletileg is kidolgozott alkotásért (szerkezet, folyamat, eljárás), vagy gyakorlati felhasználást megalapozó tudományos eredményért adományozható. Kamarai tagságra vagy állampolgárságra tekintet nélkül megkaphatja, aki magát magyarnak, díjazni szándékolt alkotását az egyetemes magyar tudományosság részének tekinti, amellyel a magyar műszaki fejlődést és gazdasági haladást előmozdította. A díjat a Gépészeti Tagozat küldöttgyűlése által választott kuratórium, évente egy élő személynek adományozhatja.

A díj nem pályázható, ajánlást tehet a díj elnyerésére

  • bármely területi kamara gépészeti szakcsoportja vagy gépészeti kapcsolattartója,
  • a tagozat elnöksége,
  • a Gépészeti Tagozat legalább három tagja együttesen,
  • a díj korábbi kitüntetettjei,
  • az MMK Gépészeti Tagozatával kapcsolatot tartó külföldi mérnök szakfórumok.

Kérjük az ajánlókat, hogy a 2018. évi díjra is javasoljanak kiemelkedő teljesítményű pályatársakat. Az emberi alapjogok egyike ugyanis, hogy ki-ki csak a vele egy rendűek által ítélhető meg igazán. A Botka Imre díj MÉRNÖKÖK ELISMERÉSE MÉRNÖKNEK. A tagozat elnöksége oldal.istvan@gek.szie.hu címre várja a jelölteket bemutató ajánlást, és a javaslatot alátámasztó alkotás és tudományos tevékenység leírását. A díjazott a díj átadásakor egy szakmai előadásban foglalja össze munkásságának a díj elnyerését megalapozó részét.

Az ajánlás benyújtásának határideje: 2018. június 15. 

Botka Imre életpályája és a díj alapító okirata, valamint az eddig díjazottak névsora az általuk létrehozott és a díjazást megalapozó alkotással a Gépészeti Tagozat honlapján megtekinthető.

 

Dr. M. Csizmadia Béla

a Gépészeti Tagozat elnöke