Jogosultságok és tanúsítványok

A Gépészeti Tagozat érdekeltségi területeihez tartozó egyes tervezői és szakértői jogosultságokra vonatkozóan  - a 39/1999. (VII. 6.) GM rendelet 2009 évi visszavonását követően - a Magyar Mérnöki Kamara tagjai számára kérelemre tanúsítványt bocsáthat ki.

Az MMK 2014. május 24-i küldöttgyűlésén egy új 'Tanúsítási szabályzat' került elfogadásra. Ezen szabályzat alkalmazásának részleteivel kapcsolatos egyeztetések a Magyar Mérnöki Kamara Elnökségével folyamatban vannak.

2014.október 02.

A Gépészeti Tagozat Elnöksége a 2014.09.18-i ülésén 21/2014.számú határozatával elfogadta a 'Minősítő Szakértői Testület Ügyrendjét', amely a 'Szabályzatok' menüpontban megtalálható.

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége 45/2014.(IX.24.) számú határozatával elfogadta a Gépészeti Tagozathoz tartozó szakterületek tanúsítására vonatkozó szabályokat. A dokumentum a 'Határozatok' menüpontban olvasható.

 

 

 • Tanúsítványok - a szakértői minősítések helyzete

  A Gépészeti Tagozat elnökségi ülésein a Szakértői Minősítő Testület elnöke rendszeresen beszámolót tart a minősítő tevékenységről. Dr. Borbás Lajos a 2019. február 6-i ülésre összeállította a 2011-2018 időszak minősítési statisztikáit. Az ezek alapján készített ábrák az elbírált és jóváhagyott 1035 db kérelemre vonatkozóan a szakterületenkénti és a részlegesen összevont szakterületenkénti csoport megoszlást illusztrálják.

  Tovább
 • Tanúsítási szakterületek módosításai
  A Magyar Mérnöki Kamara elnöksége által elfogadott és az MMK honlapján megtekinthető tanúsítási rendszerünk tizenegy fő szakterületet határoz meg, amelyen belül a Tagozat tanúsítvány kiadását kezdeményezi az előzőleg lefolytatott minősítési eljárás eredményeként. A tizenegy fő szakterületen belül egy sor részszakterületet kellett megállapítani, amelyek a jelzett honlapon szintén olvashatók, és amelyeket az Elnökség szintén jóváhagyott. A mérnöki gyakorlat és változó világunk azonban egy módosítást és egy kiegészítést tett szükségessé. Ezek a következők:
  Tovább
 • Tanúsítvány kérelmek formai és tartalmi követelményei

  A Gépészeti Tagozat Szakértői Minősítő Testülete a benyújtott kérelmeket minden esetben formai és tartalmi szempontok szerint vizsgálja.  Az  alábbiakban összefoglalásra került a Minősítő eljárás lefolytatásának néhány szempontja.

  Tovább