febr.
21

Tanúsítványok - a szakértői minősítések helyzete

A Gépészeti Tagozat elnökségi ülésein a Szakértői Minősítő Testület elnöke rendszeresen beszámolót tart a minősítő tevékenységről. Dr. Borbás Lajos a 2019. február 6-i ülésre összeállította a 2011-2018 időszak minősítési statisztikáit. Az ezek alapján készített ábrák az elbírált és jóváhagyott 1035 db kérelemre vonatkozóan a szakterületenkénti és a részlegesen összevont szakterületenkénti csoport megoszlást illusztrálják.

Gépészeti Tagozat tanúsítványok 2011-2018 szakterületenként
Gépészeti Tagozat tanúsítványok 2011-2018 részlegesen összevont

Információk és megjegyzések az ábrákhoz:

  1. Útmutató a képek nagyításához: egérmutató képre húzása - jobb egérgombbal kattintás - "Kép megjelenítése" vagy "Kép megnyitása új lapon" funkcióra kattintás
  2. Az elbírált és hiánypótlásra felszólított illetve elutasított kérelmeket jelen ábrák nem tartalmazzák.
  3. A kérelmek száma esetében figyelembe lett véve, hogy vannak kollégák, akik több szakterületre vonatkozóan is rendelkeznek tanúsítással, hosszabbítási kérelmüket viszont egyszerre nyújtják be. 
  4. Az ábrákon feltüntetett szakterületi csoportok esetében több olyan is van, amelyre csak időszakosan érkeztek be kérelmek, pl. 2017-ben 17 olyan szakterületre kértek tanúsítást, amely a 2011-2016-időszakban nem fordult elő. Egyes szakterületek esetében az időben és területileg felmerült gazdasági/ipari igény indokolhatja ezt.
  5. Azon szakterületeken, ahol a kérelmek száma viszonylag kevés, egy-egy beruházás, üzem telepítés illetve újabb felsőoktatási képzési szakok indítása módosíthatják a jelenleg tapasztaltakat, befolyásolhatják a kérelmek számát.

Fontos információ: itt szeretnénk felhívni a kérelmet benyújtó kollégák figyelmét a honlapunkon is olvasható formai és tartalmi követelmények szíves figyelembe vételére és betartására. A hiányosan felszerelt, nem megfelelően feltüntetett adatokat és igazolásokat tartalmazó kérelmeknél – még megfelelő szakmai háttér esetén is - a kamarai szabályzatok szerint hiánypótlásra kell felszólítani vagy el kell utasítani a beadványt.