jún.
14

Tanúsítvány kérelmek formai és tartalmi követelményei

A Gépészeti Tagozat Szakértői Minősítő Testülete a benyújtott kérelmeket minden esetben formai és tartalmi szempontok szerint vizsgálja.  Az  alábbiakban összefoglalásra került a Minősítő eljárás lefolytatásának néhány szempontja.

1. Az eljárás új kérelem esetén

1.1. Teljesség vizsgálat formai elemei
1.1.1.  Kamarai érkeztetés iktatószáma, dátuma
1.1.2.  Kérelmező kamarai tagsága
1.1.3.  Kérelmező elbíráláshoz kapcsolódó személyes adatai (név, lakcím, elérhetőség)
1.1.4.  Kért szakterület megnevezése (tanúsítási fő szakterület, azon belül részterület megnevezése, SzMT Ügyrendjében foglaltak szerint)
1.1.5.  Az eljárás lefolytatáshoz szükséges díj befizetésének ellenőrzése (irányadók a KAMARA, valamint a Tagozat vonatkozó előírásai)

1.2. Teljesség vizsgálat tartalmi elemei
1.2.1. Végzettség igazolása. SzMT ügyrendben leírtak mérvadóak a kérelem elbírálásakor.
1.2.2.  Gyakorlat igazolása. KAMARA előírásai alapján a „B” táblázat (kamarai taggal igazolt, kamarai azonosítóval rendelkező személy által, aláírással hitelesítve), vagy munkahelyi vezető által kiállított tételes tevékenységjegyzék, kérelmező által végzett munka részletes és hiteles bemutatásával.
1.2.3.  A gyakorlat igazolására vonatkozó adatokat a KAMARA előírási szerint kell a kérelemnek tartalmaznia (jelenleg, 2017: a megelőző 5 (öt) esztendőre kell bemutatni).
1.2.4.  Hiányos, vagy nem értelmezhető gyakorlat esetén meghallgatás kezdeményezése.

2. Az eljárás meglévő kérelem hosszabbítása esetén

2.1. Teljesség vizsgálat formai elemei
2.1.1.  Kamarai érkeztetés iktatószáma, dátuma
2.1.2.  Kérelem hosszabbításának alapjául szolgáló korábbi jogosultság csatolása
2.1.3.  Csatolt jogosultság érvényességének ideje (lejárat és még hosszabbíthatóság tekintetében az SzMT ügyrend előírási irányadóak)
2.1.4.  Továbbképzések igazolása a KAMARA előírási szerint (elektronikus csatolás, vagy KAMARA nyilvántartásra hivatkozás pontos internetes eléréssel)

2.2. Teljesség vizsgálat tartalmi elemei
2.2.1.  Továbbképzések igazolásának ellenőrzése a korábbi jogosultságban feltüntettek alapján (továbbképzések kezdésnek időpontja, időtartama a KAMARA vonatkozó előírási szerint)
2.2.2.  Továbbképzések előírt teljesítésének mértékének ellenőrzése a KAMARA vonatkozó előírási alapján (pontszám, kredit, óra, stb. az aktuális előírás szerint)
2.2.3.  Hiányos továbbképzés igazolása esetén kiegészítés kérése
2.2.4.  Hiányos továbbképzés esetén a továbbképzéssel le nem fedett időtartamra személyhez köthető gyakorlati igazolás bekérése
2.2.5.  Hiányos továbbképzés igazolása esetén meghallgatás kezdeményezése