márc.
09

A gépészeti szakmakultúra szerepe a hazai gazdaság fenntartható fejlődésében

 

A Gépipari Tudományos Egyesület Konstrukciós Szakosztály szervezésében 2015. április 15-én Budapesten, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 'R' épületében kerül megrendezésre a konferencia, melynek támogatói a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, Gépszerkezettani Tudományos Bizottság  és a BME Gépészmérnöki Kar Gép- és Terméktervezés Tanszék.

A konferencián való regisztrált részvétel az MMK Gépészeti Tagozat tagjai számára 6 óra továbbképzésnek számítható be.

Időpont  : 2015. április 15.
Helyszín : Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  'R' épület I.em.109

               (Budapest XI. Műegyetem rakpart)

PROGRAM
  9.00 – 10.00 REGISZTRÁCIÓ
10.00 – 13.00 PLENÁRIS ÜLÉS
10.00 A megjelentek üdvözlése, a konferencia nyitó-indító gondolatai
         Dr. Takács János, a GTE Elnöke
10.10 A konferencia üdvözlése
         Dr. Czigány Tibor, a BME Gépészmérnöki Kar Dékánja
10.15 Fokozatváltás a felsőoktatásban
         Dr. Nádai László főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma
10.45 Nemzeti Technológiai Platform helyzetének rövid-áttekintő bemutatása
         Dr. Haidegger Géza tudományos főmunkatárs MTA SZTAKI
11.15 Kávészünet
11.30 A BME Gépészmérnöki Karon folyó Terméktervező Mérnökképzés tapasztalatainak összefoglalása, javaslatok a fejlesztésre
         Dr. Horák Péter tanszékvez. egyetemi docens, BME Gép-és Terméktervezés Tanszék
12.00 A gép- és terméktervezést szolgáló CAD technológiák
         Dr. Piros Attila adjunktus, BME Gép-és Terméktervezés Tanszék
12.30 A gépészeti szakmakultúra alakulása az egyszerű gépektől napjainkig, erősítésénekfejlesztésének lehetőségei, a digitális gazdaság igényeinek felvázolása
         Dr. Hegedűs József, c. egyetemi tanár, Nyugat-Magyarországi Egyetem
13.00 – 14.00 Ebédszünet (szendvics, üdítő)
14.00 – 16.45 SZEKCIÓ ÜLÉSEK
16.50 – 17.30 ZÁRÓ PLENÁRIS ÜLÉS
Szekcióvezetők beszámolója. Értékelés, javaslatok.

A SZEKCIÓ ÜLÉSEK tervezett programja:

 
A szekció
B szekció
C szekció
 

 A tudásalapú gyártást

segítő konstrukciók

megvalósítása

A gépészeti szakmakultúra

(képzés)

továbbfejlesztése

A gyártástechnológia és

termékstruktúra

összehangolása

elnök
Dr. Tóth Sándor
Dr. Váradi Károly
Dr. Voith András

14.00

 „A terméktervező

mérnökképzés születése

Magyarországon”

Dr. Marosfalvi János

 „Az ipariforma tervezés

szerepe

a terméktervezésben”

Fodor Lóránt DLA

 „Acélszerkezetek szerepe

a fenntartható

fejlődésben”

Dr. Jármai Károly

14.25

„A numerikus

számítások problémái

a gépészetben”

Dr. Makhult Mihály

„Az értékelemzés

felhasználásának

lehetőségei a gépiparban”

Dr. Nádasdi Ferenc

„Az ipariforma tervezés

értelmezése”

Dr. Péter József

14.50

„A logarléctől a 3D

tervezésig, kreátorok

születése”

Dr. Piros Attila

„Gépszerkezetek

méretezésének egyes

kérdései”

Dr. Zsáry Árpád

„A tervezés és gyártás

összehangolása

(tudástartalmának

növelése az értékelemzéssel)”

Dr. Hegedűs József

15.15

kávészünet

kávészünet

kávészünet

elnök
Dr. Marosfalvi János
Vadászné Dr. Bognár Gabriella
Dr. Horák Péter

15.30

„Anyag- és technológia

kísérletek

az ipariforma

tervezésben”

Varga András

/Mechatronika téma,

előadás címe később/

Dr. Korondi Péter

„A minőségtervezés

beépítése a terméktervezési

folyamatba”

Dr. Antal Mária Réka

15.55

„A professzionális

3D nyomtatás

új alkalmazási

lehetőségei”

Falk György

„Kalandozás a gépelem-,

és szerkezettanban.”

Dr. Karsai Géza

„Az értékelemzés a virtuális

elemzés és a valós-világ

metszéspontjában

(kreátor-centrumok

szervezése)”

Dr. Hegedűs József

16.20

„Az ökológia

fejlesztésének

fontosabb

kritériumai”

Zalavári József

„Az ergonómia szerepe

a hazai gépiparban”

Dr. Szabó Gyula

„Minőségbiztosítás

a Knorr-Bremse fejlesztési

gyakorlatában”

Dr. Voith András – Szabó

Zoltán

szvételi díj:

 - előzetes befizetés/átutalás esetén 2015.március 27-ig                         20.000,- Ft + ÁFA
- legkésőbb a helyszínen befizetve                                                        24.000,- Ft + ÁFA

Előadók, diákok, doktoranduszok számára:

- előzetes befizetés/átutalás 2015.március 27-ig                                    10.000,- Ft + ÁFA
- legkésőbb a helyszínen befizetve                                                        12.000,- Ft + ÁFA

A GTE, az MTA GTB és a Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozat tagok 2000,- Ft kedvezményben részesülnek. Ez utóbbi kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.
A részvételi díj magában foglalja a napközbeni kávé, ebéd és a konferencia anyag (CD) árát.
A részvételi díjat előzetes átutalás esetén a GTE számlájára (Kereskedelmi és Hitelbank Rt. 10200830-32310236-00000000) kérjük átutalni, a konferencia megnevezésének feltüntetésével.

Jelentkezés: on-line regisztráció a GTE honlapján - http://www.gteportal.eu, a rendezvények  menüpont alatt érhető el vagy ugyanott letölthető a jelentkezési lap, amit e-mailben vagy postai úton lehet elküldeni a Szervező Bizottság hivatalos címére, amely a GTE címe:
- postai cím: 1027 Budapest Fő u. 68.
- e-mail: mail@gteportal.eu

Kapcsolat:
- szervezési ügyek: Weszely István tel. 410-6828, wista@freemail.hu
- szakmai ügyek: Hegedűs József tel. 0630-952-4382, detheg@t-online.hu
- jelentkezés, egyéb ügyek: Apostolide Gabriella és Funk Orsolya,  mail@gteportal.eu