Rövid áttekintés

A tagozat története

  

Az 1923. évi XVII. Törvénycikkel létrehozott Budapesti Mérnöki Kamarát a második világháborút követően létrejött új rend feloszlatta, helyébe a Szovjetunióban bevezetett szervezetek mintájára műszaki és tudományos egyesületeket hoztak létre. 1948-1990 között a mérnökkamarák funkcióit az így létrejött szakmai egyesületek országos szövetsége látta el a szigorúan centrálisan szervezett állami hierarchia merev keretei között.

Az 1990-ben bekövetkezett rendszerváltás nyomán a különböző szakmai testületekben egyre sürgetőbben fogalmazódott meg az igény a Nyugat-Európában már jól működő és a korábban hazánkban is jól funkcionáló hivatásrendi kamarák felállítására. A mérnöki kamara létrehozására a kilencvenes évek elején több kezdeményezés is történt. Az így szerzett tapasztalatok eredőjeként hozta létre a magyar parlament a mérnöki tevékenységeket szabályozó kamarai törvényt.

1996. július 10-én jelent meg a Magyar Közlönyben az „1996. évi LVIII. Törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról”. A jogszabály által jogosultsághoz kötött mérnöki tevékenység – ennek értelmében – csak a törvényben szabályozott kamarai tagság alapján folytatható.

A kamarai törvény szerint a kamarai tagsági feltételeinek megfelelő természetes személyek hozzák létre a megyei és fővárosi kamarákat. Az így megalakult területi kamarák a Törvényben meghatározott módon hozzák létre „Magyar Mérnöki Kamara” elnevezéssel az országos mérnöki kamarát.

A Törvény kötelező jelleggel írja elő a Magyar Mérnöki Kamarán belül számos szakmai tagozat létrehozását (2. § (4)). A törvényi minimum feltételek szerint önálló szakmai tagozatként kell létrehozni az országos mérnöki kamarán belül - mások mellett - a Gépészeti Tagozatot.

A szakmai tagozatok létrehozásáról a Kamara országos alapszabályában kell intézkedni, írja elő kamarai törvény. Ennek megfelelően a Magyar Mérnöki Kamara 1997. január 11-én elfogadott alapszabálya is létrehozta a Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozatát.

A Gépészeti Tagozat alakuló ülésére 1997. május 7-én került sor Budapesten. Az alakuló ülésen jelenlévők a Tagozat munkájának előkészítésével és a szervezeti rend kialakításával Dr. Magyar József gépészmérnököt, a Budapesti Műszaki Egyetem egyetemi tanárát bízták meg. Az előkészítő munkát követően az 1998. június 28-án megtartott választáson a Gépészeti Tagozat elnöke Dr. Magyar József, alelnöke Dr. Dévényi László lett.

Az elnökség tagjai:

Dr. Döbröczöni Ádám

Dr. Kolonits Ferenc

Hársfalvi Lajos

Dr. Matolcsy Mátyás

Dr. Molnár Károly

Ördögh Gábor

Pötör Zoltán

Dr. Takács János

Dr. Uj József

Sióréti Csaba

 

Az 1996. évi Kamarai törvény és a Magyar Mérnöki Kamara Alapszabálya szerint a szakmai tagozatok feladata – többek között – a szakmai véleményadás a tervezői és szakértői jogosultságok elbírálásához és a névjegyzékbe felvételhez. Ennek végrehajtása érdekében szakmai tagozati minősítő bizottságot kell létrehozni.

A választás eredményeként a Gépészeti Tagozat Minősítő Bizottság elnöke Dr. Uj József lett, alelnöke Dr. Borbás Lajos.

A Minősítő Bizottság tagjai:

Dr. Szunyogh László

Mészáros Tibor

Dr. Szűcs Iván

Dr. M. Csizmadia Béla

Dr. Dévényi László

Dr. Molnár Károly

Dr. Takács János

Dr. Lévai Zoltán

Dr. Bánó Imre

Dr. Kolonits Ferenc

Karvaly Géza

 

A Gépészeti Tagozat vezetőségének és Minősítő Bizottságának megalakulását követően a Tagozat elkészítette a működésének szabályozására az Ügyrendet. Ez a működés részletes szabályait tartalmazta összhangban a kamara alapszabályával.

A Kamarai törvényben előírt szakértői jogosultság, illetve később tanúsítvány szakmai feltételei a Gépészeti Tagozat tagjaira vonatkozóan a Minősítő Bizottság ügyrendjében kerültek meghatározásra. Ebben a szabályzatban szerepeltek a tagozatra vonatkozó hatállyal az akkor érvényes jogszabályi alapok és a minősítés irányelvei is. Az első szabályzatot a Gépészeti Tagozat elnöksége 2001. március 1-én fogadta el.